Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1293/BC-UBND 28/11/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện
Lượt xem: 128
Tải về 3
1125/BC-UBND 17/10/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Lượt xem: 94
Tải về 0
144/QĐ-TTr 16/09/2019 Quyết định thanh tra quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách huyện cấp, các khoản thu khác tại Trường THCS Púng Bánh, Trường Tiểu học Púng Bánh, Trường Mầm non Hoa Đào Púng Bánh
Lượt xem: 158
Tải về 0
963/BC-UBND 04/09/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 106
Tải về 0
115/QĐ-TTr 29/07/2019 Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh
Lượt xem: 159
Tải về 1
681/BC-UBND 21/06/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 101
Tải về 0
89/QĐ-TTr 14/06/2019 Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Dồm Cang
Lượt xem: 145
Tải về 1
55/QĐ-TTr 04/05/2019 Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Mường Lạn
Lượt xem: 183
Tải về 4
29/QĐ-TTr 11/03/2019 Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách huyện cấp và các khoản thu khác tại Trường Tiểu học - THCS Dồm Cang; Trường Mầm non Họa My Dồm Cang
Lượt xem: 158
Tải về 1
230/BC-UBND 07/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lượt xem: 115
Tải về 1
12