Tổng số: 125
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2018/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Kinh tế và hạ tầng theo phân cấp của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 284
Tải về 1
37646/UBND 16/09/2018 Về việc công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần lô đất TT (quy hoạch sân vận động) diện tích 2.723,54 m2 thành đất dân cư, đất ở mới thuộc đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn huyện Sốp Cộp đến năm 2025
Lượt xem: 290
Tải về 7
3677/UBND 16/09/2018 Về việc đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính
Lượt xem: 263
Tải về 1
24/07/2018 Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 304
Tải về 1
45/2016/QĐ-TTg 24/07/2018 Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 273
Tải về 1
496/QĐ-UBND 15/05/2018 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: Khu vực đối diện trường PTDT nội trú, bản Cang Mường xã Sốp Cộp
Lượt xem: 440
Tải về 2
1944/UBND-PNV 15/05/2018 về việc hướng dẫn đánh giá phân loại đơn vị, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị trường năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 433
Tải về 0
1911/UBND-VHTT 14/05/2018 Đôn đốc đăng ký chứng thư số và tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 352
Tải về 0
1875/UBND-VHTT 10/05/2018 về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2018
Lượt xem: 407
Tải về 3
639/QĐ-UBND 08/05/2018 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Lượt xem: 329
Tải về 0
12345678910...