V/v bãi bỏ quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND huyện về ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm xếp lạo mực độ hoàn thanh nhiện vụ hàng năm của các phòng ban CM, ĐVSN, cấp xã
Số ký hiệu văn bản 02/20020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2020
Ngày hiệu lực 12/11/2020
Trích yếu nội dung V/v bãi bỏ quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND huyện về ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm xếp lạo mực độ hoàn thanh nhiện vụ hàng năm của các phòng ban CM, ĐVSN, cấp xã
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản