Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 01/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm Tải về
Loại văn bản