Danh mục tài liệu ôn tập thực hiện thi viết đối với thí sinh dự xét tuyển Viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số: 09/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Danh mục tài liệu ôn tập thực hiện thi viết đối với thí sinh dự xét tuyển Viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm Tải về