THÔNG BÁO đổi địa điểm thi vòng 2, kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Sốp Cộp năm 2021
Số ký hiệu văn bản 15/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO đổi địa điểm thi vòng 2, kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Sốp Cộp năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm Tải về