V/v tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới có liệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021
Số ký hiệu văn bản 96/PTP
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới có liệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Thị Kim Thoa
Tài liệu đính kèm 96. tuyen truyen luat moi 2021.pdf