Báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 236/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Trung Thanh
Tài liệu đính kèm 236-MTTQ.pdf