V/v quán triệt triển khai thưc hiện Nghị định số 19/2020/NĐ -CP
Số ký hiệu văn bản 101/PTP
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu nội dung V/v quán triệt triển khai thưc hiện Nghị định số 19/2020/NĐ -CP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Thị Kim Thoa
Tài liệu đính kèm 101.pdf
19-2020.pdf