Cho phép hoạt động trở lại đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tạm dừng một số loại hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 244/TB-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung Cho phép hoạt động trở lại đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tạm dừng một số loại hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 244.pdf
2422.pdf