Báo cáo kết quả vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 2) từ ngày 01/9/2021 đến ngày 13/10/2021
Số ký hiệu văn bản 247/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 2) từ ngày 01/9/2021 đến ngày 13/10/2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Trung Thanh
Tài liệu đính kèm 247-MTTQ.pdf