Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 1134/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm Tải về