Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 282/KH-UBND
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm Tải về