V/v thông báo Quyết định số 696/QĐ-QLD kèm theo Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc
Số ký hiệu văn bản 102/SYT-NVYD
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo Quyết định số 696/QĐ-QLD kèm theo Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Trọng Hải
Tài liệu đính kèm 102.pdf
696.pdf