V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, các biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần
Số ký hiệu văn bản 1354/UBND-KGVX
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, các biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 1354.pdf