Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 51/TB-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm 51.pdf