Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải Biên cương năm 2022"
Số ký hiệu văn bản 935-CV/BTGHU
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày hiệu lực 29/03/2022
Trích yếu nội dung Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải Biên cương năm 2022"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Việt
Tài liệu đính kèm 935.pdf