V/v tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022
Số ký hiệu văn bản 241/VHTT
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Tòng Thị Quyên
Tài liệu đính kèm 241.pdf
cong-van-531.pdf
ke-hoach-102.pdf
the-le.pdf