Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Số ký hiệu văn bản 122/UBND- KH
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 122.pdf