V/v hỗ trợ tuyên truyền quảng bá cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Ear Kar tỉnh Đắk Lắk
Số ký hiệu văn bản 1201/TL-BTC
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung V/v hỗ trợ tuyên truyền quảng bá cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Ear Kar tỉnh Đắk Lắk
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Trần Đức Lương
Tài liệu đính kèm 1201.pdf