THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Sốp Cộp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Sốp Cộp năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 08-hd tb trieu tap thi sinh.pdf