Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
247/BC-MTTQ-BTT 13/10/2021 Báo cáo kết quả vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 2) từ ngày 01/9/2021 đến ngày 13/10/2021
Lượt xem: 87
Tải về 1
236/BC-MTTQ-BTT 17/09/2021 Báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 68
Tải về 0
228/BC-MTTQ-BTT 07/09/2021 Kết quả vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân huyện Phù Yên trong thời giam giãn cách xã hội
Lượt xem: 72
Tải về 0
1067/MTTQ-UB 01/09/2021 Về việc tiếp tục vận động kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 71
Tải về 0
220/BC-MTTQ-BTT 10/08/2021 Báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 66
Tải về 0
40/TB-UBMTTQ 16/07/2021 Thông báo kết quả vận động, quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 79
Tải về 1
39/TB-UBMTTQ 09/07/2021 Thông báo kết quả vận động, quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 71
Tải về 1
38/TB-MTTQ-BTT 02/07/2021 Thông báo kết quả quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19
Lượt xem: 56
Tải về 1
35/TB-UBMTTQVN 18/06/2021 Thông báo kết quả vận động, quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 56
Tải về 0
34/TB-MTTQ-BTT 10/06/2021 Thông báo kết quả vận động, quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 49
Tải về 0
12