Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
367-TB/HU 24/07/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021
Lượt xem: 24
Tải về 1
87/QĐ-UBND 29/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 1
28/BC-UBND 11/01/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV và dự toán năm 2020
Lượt xem: 37
Tải về 9
331/TB-VP 21/12/2020 Lịch tiếp công dân (định kỳ) của Chủ tịch UBND huyện năm 2021
Lượt xem: 41
Tải về 1
366/TB-UBND 16/11/2020 Công khai danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất
Lượt xem: 31
Tải về 1
342/TB-UBND 05/10/2020 V/v tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp đợt II năm 2020
Lượt xem: 374
Tải về 64
166/GM-UBND 25/09/2020 Dự Phiên họp lần thứ 52, UBND huyện khóa III
Lượt xem: 37
Tải về 3
1087-TB/HU 06/03/2020 Lịch công tác của thường trực huyện ủy, HĐND-UBND huyện từ ngày 09/3/2020
Lượt xem: 86
Tải về 0
17/2019/TT-BTTTT 10/12/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/01/2012 về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Lượt xem: 156
Tải về 3
15/2019/TT-BTTTT 05/12/2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Lượt xem: 149
Tải về 0
12