Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
246/QĐ-UBND 04/02/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 41
Tải về 8
35/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Lượt xem: 29
Tải về 3
36/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ban ngành UBND các huyện thành phố
Lượt xem: 39
Tải về 5
2993/QĐ-UBND 30/12/2020 V/v giao biên chế công chức năm 2021
Lượt xem: 95
Tải về 19
2993/QĐ-UBND 30/12/2020 V/v giao biên chế công chức năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 1
3163/QĐ-UBND 24/12/2019 Giao biên chế công chức năm 2020
Lượt xem: 10
Tải về 0
3164/QĐ-UBND 24/12/2019 V/v giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 13
Tải về 1
248/TB-UBND 09/12/2019 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ tháng 12/2019
Lượt xem: 57
Tải về 0
2844/QĐ-UBND 22/11/2019 Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức năm 2019
Lượt xem: 50
Tải về 2
1510/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Lượt xem: 176
Tải về 0