Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
162-CV/BTGHU 16/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về 2
1151/CV/HU 14/02/2022 V/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
Lượt xem: 18
Tải về 0
553/TB/HU 10/02/2022 Thông báo lịch công tác của TTHU (từ ngày 10/02/2022-28/02/2022)
Lượt xem: 15
Tải về 0
540-TB/HU 12/01/2022 Thông báo Lịch tiếp dân (định kỳ) của đồng chí Bí thư Huyện ủy Sốp Cộp năm 2022
Lượt xem: 24
Tải về 0
500-TB/HU 19/11/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy từ 19/11-30/11/2021
Lượt xem: 40
Tải về 0
491-TB/HU 15/11/2021 Lịch công tác của Thường trực Huyện ủy từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021
Lượt xem: 37
Tải về 0
431-TB/HU 20/09/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy (từ ngày 20/9-07/10/2021)
Lượt xem: 38
Tải về 1
406-TB/HU 30/08/2021 Thông báo lịch công tác của TTHU (từ 30/8-01/20/2021)
Lượt xem: 38
Tải về 1
346-TB/HU 05/07/2021 Lịch công tác của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021
Lượt xem: 25
Tải về 1
344-TB/HU 28/06/2021 Lịch công tác của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021
Lượt xem: 24
Tải về 1
12345