Tổng số: 116
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1134/QĐ-UBND 20/10/2021 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 22
Tải về 0
1071/QĐ-UBND 08/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Lượt xem: 68
Tải về 8
774/QĐ-UBND 24/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 62
Tải về 14
775/QĐ-UBND 24/08/2021 Về việc phê duyệt danh mục, tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 45
Tải về 8
367-TB/HU 24/07/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021
Lượt xem: 24
Tải về 1
665/QĐ-SNV 05/07/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Sốp cộp năm 2021
Lượt xem: 51
Tải về 11
373/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất một số lô thuộc điểm sắp xếp dân cư khu Trung tâm hành chính huyện năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 7
246/QĐ-UBND 04/02/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 41
Tải về 8
87/QĐ-UBND 29/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 1
25/QĐ-UBND 15/01/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2021
Lượt xem: 37
Tải về 1
12345678910...