Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
282/KH-UBND 09/11/2021 Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Lượt xem: 13
Tải về 0
168/KH-UBND 14/05/2021 Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 11
Tải về 1
85/KH-UBND 02/03/2021 Tổ chức kê khai và công khai minh bạch tài sản thu nhập lần đầu đối với những người thuộc diện kê khai
Lượt xem: 36
Tải về 5
84/KH-UBND 01/03/2021 Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 485
Tải về 143
209/KH-UBND 19/08/2020 Tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; Viên chức kế toán đơn vị trường học
Lượt xem: 75
Tải về 21
10/KH-UBND 15/01/2020 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện năm 2020
Lượt xem: 103
Tải về 0
332/KH-PGDĐT 20/09/2019 Kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020
Lượt xem: 49
Tải về 1
330/KH-PGDĐT 18/09/2019 Kế hoạch tổ chức các Hội thi, kỳ Thi năm học 2019-2020
Lượt xem: 44
Tải về 1
108/KH-PGDĐT 13/05/2019 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 20198-2020
Lượt xem: 54
Tải về 1
164/KH-UBND 07/05/2019 Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020
Lượt xem: 50
Tải về 0
12