Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
367-TB/HU 24/07/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021
Lượt xem: 33
Tải về 1
1355/UBND-VHTT 29/03/2021 V/v đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La
Lượt xem: 27
Tải về 1
87/QĐ-UBND 29/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 31
Tải về 1
331/TB-VP 21/12/2020 Lịch tiếp công dân (định kỳ) của Chủ tịch UBND huyện năm 2021
Lượt xem: 42
Tải về 1
364/TB-UBND 12/11/2020 Thông báo Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện đợt II năm 2020
Lượt xem: 123
Tải về 35
342/TB-UBND 05/10/2020 V/v tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp đợt II năm 2020
Lượt xem: 390
Tải về 64
166/GM-UBND 25/09/2020 Dự Phiên họp lần thứ 52, UBND huyện khóa III
Lượt xem: 40
Tải về 3
129/CNTT 05/08/2020 V/v thông báo cấp mới tài khoản hộp thư điện tử công vụ@sonla.gov.vn cho UBND huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 95
Tải về 13
212/VHTT 25/06/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 28
Tải về 0
Số: 513/STTTT-CNTT 29/04/2020 V/v khuyến nghị sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone
Lượt xem: 70
Tải về 1
12