Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
282/KH-UBND 09/11/2021 Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Lượt xem: 13
Tải về 0
1134/QĐ-UBND 20/10/2021 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 22
Tải về 0
33/TB-HĐTD 12/10/2021 Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 52
Tải về 7
1071/QĐ-UBND 08/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2021
Lượt xem: 68
Tải về 8
249/TB-UBND 07/10/2021 THÔNG BÁO kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
Lượt xem: 34
Tải về 2
225/TB-UBND 17/09/2021 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức thuộc UBND huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 108
Tải về 18
15/TB-HĐTDVC 08/09/2021 THÔNG BÁO đổi địa điểm thi vòng 2, kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 31
Tải về 1
12/TB-HĐTDVC 27/08/2021 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 50
Tải về 14
Số: 09/TB-HĐTDVC 25/08/2021 Danh mục tài liệu ôn tập thực hiện thi viết đối với thí sinh dự xét tuyển Viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 37
Tải về 8
774/QĐ-UBND 24/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Lượt xem: 62
Tải về 14
123456789