Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
112/TB-UBND 24/06/2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 10
Tải về 0
278/TB-UBND 12/11/2021 V/v huỷ bỏ danh mục, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình: dự án đã được cho phép tại các nghị quyết HĐND tỉnh, trên huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 31
Tải về 0
43/TBĐG 09/09/2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 34
Tải về 1
42/TBĐG 09/09/2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất một số khu vực thuộc Trung tâm Hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 41
Tải về 5
209/TB-UBND 30/08/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:Quyền sử dụng đất đối với 37 thửa đất tại bản Sốp Cộp, bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 33
Tải về 1
210/TB-UBND 30/08/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:Cho thuê quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 38
Tải về 8
24/TB-ĐGTB 16/06/2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ quyền sử dụng 36 thửa đất tại điểm sắp xếp dân cư khu Trung tâm Hành chính huyện Sốp Cộp và 07 thửa đất tại một số khu vực thuộc Trung tâm Hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
Lượt xem: 48
Tải về 24
96/TB-UBND 07/06/2021 Công khai lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 69 thửa đất ở tại điểm sắp xếp dân cư khu trung tâm hành chính huyện và 07 đất thửa đất ở tại một số khu vực thuộc trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 39
Tải về 20
373/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất một số lô thuộc điểm sắp xếp dân cư khu Trung tâm hành chính huyện năm 2021
Lượt xem: 34
Tải về 7
29/TB-UBND 09/02/2021 Về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 66
Tải về 6
123456