Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2017
Ngày hiệu lực 10/11/2017
Trích yếu nội dung Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Người ký duyệt Lê Tiến Lợi
Tài liệu đính kèm 05_2017_Chứng năng nhiem vu VP T10_2017.pdf
Loại văn bản