BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN
Điện thoại: 0917.050.008
Mail: bqlda.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 04/11/1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0976.909.108

- Email: sonnd.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Đinh Mạnh Kiên - Phó Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23/10/1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0812.198.693

- Email: kiendm.sopcop@sonla.gov.vn

  Đồng chí Trần Công Kiểu - Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 01/5/1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0915.158.249

- Email: kieutc.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Lê Hồ Bắc - Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 05/9/1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0912.970.144

- Email: baclh.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Đặng Thị Nga - Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 28/6/1986

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0916.910.986

- Email: ngadt.sopcop@sonla.gov.vn

    Đồng chí Trần Thị Vân - Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 21/9/1986

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Số di động: 0917.050.008

- Email: vantt.sopcop@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập