BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

 
Đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1980.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0383.935.080.

Địa chỉ email: ducmanh980@gmail.com.

   
Đồng chí: Quàng Văn Diển
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1969.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0979.461.256.

Địa chỉ email: dientuoisc@gmail.com.
   
Đồng chí: Nguyễn Xuân Diên
Chức vụ:
 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1983.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0816.188.996.

Địa chỉ email: nguyenxuandiensc@gmail.com.
   
Đồng chí: Đỗ Thị Thúy Hằng
Chức vụ:
 Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1981.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0974.576.788.

Địa chỉ email: hangbtchu@gmail.com.
   
Đồng chí: Tòng Văn Thin
Chức vụ:
 Chuyên viên
Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1980.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0388.983.497.

Địa chỉ email: tongthin27@gmail.com.
   
Đồng chí: Đặng Thanh Hưng
Chức vụ:
 Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Năm sinh: 1972.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Số điện thoại: 0914.598.499.

Địa chỉ email:            @gmail.com.
 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập