Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2024
Ngày 01/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2024 cho 86 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trong huyện. Tới dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, Đoàn KT-QP 326.

    Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 01/4 đến ngày 7/4/2024) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, gồm có: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đảng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trong thời gian học các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý‎ luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định.

anh tin bai

Quang cảnh Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2024

    Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị, trang bị cho các đồng chí đảng viên mới những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên có sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh./.

Tác giả: Thanh Vân - Trung tâm TT-VH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1