Thông báo công khai danh sách công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2024 của UBND huyện Sốp Cộp chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP; UBND huyện Sốp Cộp thông báo công khai danh sách công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP 
Tải về
Tác giả: Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1