DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA UBND HUYỆN SỐP CỘP 
(Kèm theo Thông báo số 273/TB-UBND ngày 18/8/219 của UBND huyện Sốp Cộp)     273.pdf

STT

Cơ quan giải quyết TTHC

Tên dịch vụ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Công thương

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

3

2

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

3

3

Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Đăng ký tạm ngưng giấychứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3

Đăng ký Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3

Đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

3

4

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

3

5

Nội vụ

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ đột xuất

3

6

Nông nghiệp

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

7

Thông tin và Truyền thông

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocoppy

4

8

Tư pháp

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

3

9

Xây dựng

Cấp mới giấy phép xây dựng

3

10

Văn hóa

Công nhận “Bản văn hóa”

3

Tổng:

17

15

02


273.pdf
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập