Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn làm việc tại huyện Sốp Cộp
Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2023, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, do đồng chí Vi Tuấn Bảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Sốp Cộp, khảo sát về công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện; giám sát thực hiện dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Làm việc với đoàn công  tác có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; Phòng Dân tộc huyện; đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện; UBND xã Mường Và, Nậm Lạnh.

         Ngay sau khi tới huyện, Đoàn giám sát đã đi khảo sát công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Nậm Lạnh và đi giám sát Chương trình mục tiêu theo Quyết định 1719 thực hiệ dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

          Trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Sốp Cộp được đầu tư xây dựng 16 công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó 13 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, 3 công trình đang thi công. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 98% hộ gia đình ở đô thị và 50% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Đối việc thực hiện dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2023 huyện Sốp Cộp đã thực hiện biểu dương, tôn vinh điển hình tiến tiến, phát huy vai trò của người uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; truyền thông tổ chức triền khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Với tổng kinh phí được giao là 513 triệu đã giải ngân được 342 triệu, đạt 67% kê hoạch giao.

anh tin bai

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn làm việc với UBND huyện Sốp Cộp

          Tại buổi làm việc, đồng chí Vi Tuấn Bảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La, đánh giá kết quả cao kết quả UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung và thực hiện dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong thời gian tới đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ các công trình nước sạch, sử dụng hiệu quả; xây dựng mô hình thanh niên quản lý nước sạch nông thôn. Tiếp tục thực hiện tốt Dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn./.

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1