Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2024
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên;  Nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên. UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2024. Chủ đề đối thoại: Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên
Tải về
Tác giả: Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1