Kế hoạch Duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2024
Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là sự đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ giáo dục thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. UBND huyện Sốp Cộp ban hành Kế hoạch Duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2024.

Chỉ tiêu và tiến độ thực hiện: Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 01 đối với 11 đơn vị trường. Phấn đấu trong quý IV năm 2024 cơ bản hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận mới 02 trường đạt chuẩn mức độ 1 (Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang, trường Mầm non Biên Cương xã Mường Lèo); Đề nghị công nhận lại 04 đơn vị (Trường TH&THCS Dồm Cang, Trường TH&THCS Mường Và, Trường Mầm non Hoạ Mi; PTDTBT THCS Mường Lạn); công nhận nâng chuẩn lên mức độ II với 01 đơn vị (Trường TH&THCS Sốp Cộp) vào quý II/2024.

          UBND huyện yêu cầu: Việc xây dựng trường chuẩn phải được khảo sát kỹ các tiêu chí, kế hoạch đề ra phải có tính khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương, bám sát các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để hoàn thiện tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Quán triệt và giao trách nhiệm đến toàn thể viên chức đơn vị, phụ huynh và học sinh trong thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia./.

Tác giả: Tòng Đại Trung tâm TT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1