Hội nghị giám sát việc giải quyết giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện
Chiều ngày 21/6/2024, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giám sát việc giải quyết giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện. Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện; các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan.

    Tại Hội nghị UBND huyện đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nâng cao trách nhiệm, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả, trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện giao UBND huyện giải quyết 52 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó: Số kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm 09 kiến nghị, đạt 17,3 %; số kiến nghị đang được tập trung giải quyết là 40 kiến nghị, bằng 76,9%; số kiến nghị không đủ cơ sở giải quyết là 03 kiến nghị, chiếm 5,8%. Sau kỳ họp thứ bảy có 14 kiến nghị, trong đó: Số kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm 04 kiến nghị, đạt 28,6 %; số kiến nghị đang được tập trung giải quyết là 09 kiến nghị, bằng 64,3%; số kiến nghị không đủ cơ sở giải quyết là 01 kiến nghị, chiếm 7,1%.   Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, đề ra phương án và kế hoạch giải quyết cụ thể theo thẩm quyền, trong đó có một số đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, có hiệu quả.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

    Thực hiện Chương trình giám sát năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã thành lập Đoàn khảo sát đi khảo sát thực tế tại 8 xã, để xem xét, đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, liên quan đến các lĩnh vực  giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông, quản lý bảo vệ rừng… Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện tích cực chỉ đạo giải quyết, nhưng chưa đầy đủ, thiếu tính thuyết phục, chưa đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cử tri.

    Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện; các ban HĐND huyện đã phát biểu nêu lên một số tồn tại trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, còn một số vấn đề để cử tri ý kiến nhiều lần.

    Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn của huyện đã tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND huyện và đại diện các tổ HĐND huyện, đồng thời có ý kiến giải trình cụ thể đối với các nhóm ý kiến, kiến nghị chưa rõ.

anh tin bai

Lãnh đại UBND huyện giải trình các ý kiến tại hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  đánh giá cao công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử trị kịp thời. Còn một số ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn có hướng giải quyết tháo gỡ. Cần có sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan của huyện và xã các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri cần thực hiện tốt công tác phân loại, trả lời ý kiến cử tri rõ ràng dễ hiểu/.

Tác giả: Lò An - Trung tâm TT - VH huyện Sốp Cộp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1