Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm quý II năm 2024
        Sáng ngày 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm quý II năm 2024. Đồng chí Dương tú Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
anh tin bai
Đồng chí Quàng Văn Tiêu,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện triển khai Chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

    Tại Hội nghị đã quán triệt triển khai các các văn bản gồm: Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW.  Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới ; Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và Kế hoạch số Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW. Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời, tổ chức đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quý I/2024 triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024.... cùng một số nội dung khác.

anh tin bai

Đồng chí chí Dương Tú Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy  phát biểu tại Hội nghị

    Kết luận Hội nghị, đồng chí chí Dương tú Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục nghiên cứu sâu các văn bản đã quán triệt tại Hội nghị để triển khai phù hợp tại đơn vị, chi bộ; tiếp tục triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo các phòng ban chuyện, UBND các xã sớm triển khai phương án khắc phục hậu quả do mưa đá, gió lốc vừa qua. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến thiên tai bất thường; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật; tổ chức rà soát, tuyên truyền nhân dân ổn định đời sống, tích cực phát triên tế, xã hộ hội, gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá các chương trình, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra./.

Tác giả: Trung Văn - Trung tâm TTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1