Phiên họp lần thứ 36, UBND huyện khóa IV
Sáng ngày 19/6/2024, UBND huyện khóa IV, tổ chức Phiên họp lần thứ 36 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu  thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 . Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp. Tham dự có các đồng chí thành viên UBND huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã.

    Tại phiên họp UBND đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ gồm: Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 về điều động, bổ nhiệm chức vụ công chức lãnh đạo đối với ông Dương Đình Nghị, Phó phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 về bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Trần Công Lực, chuyên viên phòng KT và HT huyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng KT và HT huyện; Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 về bổ nhiệm công chức lãnh đạo  đối với Bà Lò Thị Thư, chuyên viên phòng NN&PTNT huyện, giữ chức phó trưởng phòng NN&PTNT huyện;  Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 về bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Vũ Kim Quy, chuyên viên phòng KT và HT huyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng KT và HT huyện;

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lần này

    Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả:  Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 3.613,6ha, bằng 57,1% so kế hoạch giao, bằng 73,04% so với cùng kỳ (Diện tích lúa 2.672,6 ha; Ngô 941 ha); sản lượng lương thực có hạt ước đạt 5.721 tấn, bằng 34,3 % so kế hoạch, bằng 100,2% so với cùng kỳ. Diện tích cây cà phê hiện có 948,6ha đạt 170,6% so với kế hoạch, bằng 185,4% so với cùng kỳ. Diện tích cây ăn quả hiện có 2.138,6ha, đạt 95,5% so với kế hoạch, bằng 95,8% so với cùng kỳ; sản lượng quả các loại ước đạt 360 tấn, bằng 102,9% so với cùng kỳ; tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng được 5.558 liều. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 320ha (tăng 7,8ha so cùng kỳ), sản lượng ước đạt 287 tấn, bằng 101,4% so với cùng kỳ. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay trên địa bàn huyện có 02 sản phẩm OCOP (Gạo nếp tan Mường Và, thịt trâu gác bếp Biên cương).

anh tin bai

Toàn cảnh Phiên họp

    Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 10/6/2024 đạt: 422.011 triệu đồng bằng 66% so dự toán giao, bằng 85,2% so với cùng kỳ, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 463.335 triệu đồng bằng 72,5% so với dự toán giao. Chi ngân sách nhà nước đến 10/6/2024 đạt 286.992 triệu đồng, bằng 39,6% dự toán giao, bằng 103,4% so với cùng kỳ, ước chi 6 tháng đạt 303.677 triệu đồng bằng 41,9 dự toán giao.

    Lĩnh vực Đầu tư phát triển, Tổng số vốn giao năm 2024 là 148.128,604 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết số tiền 126.463,265 triệu đồng, đạt 85,37% kế hoạch vốn giao. Đã giải ngân, thanh toán được 53.658,7 triệu đồng , đạt 36,22% kế hoạch vốn giao, đạt 42% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, số vốn còn lại chưa giải ngân thanh toán là 97.117 triệu đồng. Ước đến 30/6/2024 phấn đấu giải ngân được 75.850 triệu đồng, đạt 51,2% kế hoạch vốn giao.  Lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm triển khai có hiệu quả. Tình hình ANCT, TTATXH, QPAN được đảm bảo giữ vững. Về đối ngoại, duy trì tình đoàn kết, thân thiện; Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam – Lào.

    Tại phiên họp trực tuyến, các đại biểu dự họp tập trung nghe kết quả đánh giá tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp và dự thảo báo cáo của một số phòng, ban chuyên môn huyện..

    Kết luận phiên họp đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện  đề nghị trong thời gian tới: Các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất đảm bảo theo thời vụ; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm; Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng; tổ chức tốt công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm, phát hiện kịp thời những vấn đề nẩy sinh phức tạp, chủ động giải quyết theo chức năng nhiệm vụ./.

Tác giả: Lò An - Trung tâm TT - VH huyện Sốp Cộp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1