Phiên họp thứ 29, UBND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 23/11/2023, UBND huyện Sốp Cộp khóa IV tổ chức Phiên họp thứ 29 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2024 và thông qua các nội dung dự thảo trình kỳ họp lầm thứ bảy HĐND huyện khóa IV. Đồng chí Đào Đình Thi - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tới dự có đồng chí Bùi Quý Ba - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có thành viên UBND huyện khóa IV, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, chuyên môn huyện.

    Trong năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn nhân dân ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, nắng nóng và khô hạn. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 6.197 ha, bằng 98% so kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt đạt 23.210 tấn, bằng 100,5 % so kế hoạch. Diện tích cây ăn quả hiện có 2.239 ha, đạt 102,2% so với kế hoạch; sản lượng quả các loại ước đạt 2.044 tấn, diện tích cây cà phê hiện có 555,5 ha, đạt 112,7 % so với kế hoạch, sản lượng cà phê nhân khô đạt 658,8 tấn; Triển khai, hướng dẫn chăm sóc cây trồng, phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh leo…Triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là phòng, chống bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng trên đàn gia súc. Triển khai trồng mới rừng được 445,6 ha; Bảo vệ 69.779,8 ha diện tích rừng hiện có; chăm sóc rừng trồng 2.949 ha; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 6.570 ha; Tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 706.508 triệu đồng bằng 121,9% so dự toán tỉnh giao, bằng 121,6% HĐND huyện quyết nghị, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 42.500 triệu đồng bằng 115,5% so dự toán tỉnh giao và HĐND huyện quyết nghị. Chi ngân sách nhà nước đạt 526.761 triệu đồng, bằng 91,36% dự toán tỉnh giao, bằng 91,17% HĐND huyện quyết nghị. Tập trung chỉ đạo việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch, tổng số vốn giao năm 2023 trên địa bàn huyện là 302.448,623 triệu đồng. Đã giải ngân, thanh toán đến ngày 20/11/2023 là 203.365 triệu đồng, đạt 66,8% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân đến hết năm 2023 là 294.000 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch vốn giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, kết quả đánh giá Bộ tiêu chí xã nông thôn mới xã Sốp Cộp đạt 15 tiêu chí (tăng 03 tiêu chí); xã Dồm Cang đạt 11 tiêu chí (tăng 02 tiêu chí); các xã còn lại đạt từ 3 đến 8 tiêu chí. Công tác văn hóa xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm. Kịp thời giải quyết các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững.

anh tin bai

Toàn cảnh Phiên họp thứ 29, UBND huyện khóa IV

    Tại phiên họp, các đồng chí thành viên UBND huyện đã tập trung thảo luận cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2023; tình hình thực hiện 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tháng 11 năm 2023; tình hình thực hiện hiện Đề án 06/CP tháng 11 năm 2023; các nội dung dự thảo tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp lầm thứ bảy HĐND huyện khóa IV.

    Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đào Đình Thi - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các xã triển khai Kế hoạch phòng chống đói, rét, chống hạn cho cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản vụ Đông xuân năm 2023-2024 trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng. Tiếp tục nắm tình hình đời sống nhân dân, tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, tổ chức hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bảo trợ, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Tiếp tục rà soát, kiểm tra lại kết quả phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và dự thảo các Báo cáo trình kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện để gửi Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra theo quy định./.

Tác giả: Thanh Vân
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 4,211
  • Tất cả: 1,110,925