Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021 – 2025
Sáng ngày 04/4/2024, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức họp. Đồng chí Đào Đình Thi , Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo

Tại cuộc họp Phòng Tài chính - Kế hoạch đã báo cáo Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia quý I, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện quý II năm 2024. Năm 2024,  tổng số vốn đầu tư Chương trình MTQG giao năm 2024 trên địa bàn huyện là 77.515,238 triệu đồng. Đã giải ngân, thanh toán được 25.520 triệu đồng, đạt 32,2% kế hoạch vốn giao, số vốn còn lại chưa giải ngân thanh toán là 51.994 triệu đồng; Tổng số vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình MTQG năm 2024 là 98.602 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân thanh toán 367 triệu đồng bằng 0,37% dự toán giao.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc từng dự án trong thực hiện 3 chương trình MTQG. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Công tác đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em…

anh tin bai

Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021 - 2025

Kết luận cuộc họp đồng chí Đào Đình Thi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã rà soát lại các dự án đánh giá những khó khăn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc. Những dự án nào không giải ngân được làm cam kết và gửi lại Phòng tài chính - kế hoạch. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ các thủ tục, điều kiện để triển khai thực hiện, giải ngân vốn của dự án, rà soát ưu tiên bố trí vốn cho các dự án bảo đảm tính khả thi về thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân.  Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục sửa chữa.

Tác giả: Vì Thơm TTTT - VH huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1