Phiên họp thường kỳ quý II năm 2024 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Ngày 24/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch UBND các xã; Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

         Trong quý II, Ban đại diện HĐQT quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, nghị quyết, kết luận của HĐQT, văn bản hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH và nghị quyết, chỉ đạo của chính quyền địa phương. Chấp hành nghiêm túc và thực hiện tốt Chương trình kiểm tra giám sát năm 2024, kết quả kiểm tra tại các hộ vay đều đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tổng nguồn vốn thực hiện đến 20/6/2024 là 393.228 triệu đồng, nguồn vốn Trung ương tăng trưởng 22.582 triệu đồng, nguồn vốn địa phương tăng trưởng 2.300 triệu đồng. Nguồn vốn ủy thác địa phương là 5.406 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch tăng trưởng. Doanh số cho vay quý II năm 2024 đạt 23.255 triệu đồng với trên 484 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ quý II năm 2024 đạt 20.069 triệu đồng. Tổng dư nợ thực hiện đến 20/6/2024 là 389.624 triệu đồng, đạt 99,1% kế hoạch với 6.584 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn 235 triệu đồng, chiếm 0,06%. Phòng giao dịch tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ đã hết thời gian khoanh, quản lý và xử lý kịp thời các trường hợp nợ bị rủi do nguyên nhân khách quan đảm bảo đúng quy trình, quy định của Chính phủ và NHCSXH.

anh tin bai

Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ quý II năm 2024 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

        Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đề nghị NHCSXH tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, để làm cơ sở cho vay. Chủ động thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nợ theo phân kỳ, nợ đến hạn, thu lãi, huy động tiết kiệm dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ TK&VV. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị xử lý kịp thời các khoản nợ gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định./.

Tác giả: Thanh Vân - Trung tâm TT-VH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1