Hội nghị tuyên truyền, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước; quán triệt luận dân chủ cơ sở và một số văn bản chỉ đạo của cấp trên tại xã Sam Kha
Ngày 01/11/2023, tại Nhà văn hóa bản Pu Sút, xã Sam Kha, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo, Quy chế dân chủ cơ sở huyện, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước; quán triệt luận dân chủ cơ sở và một số văn bản chỉ đạo của cấp trên. Dự hội nghị có đồng chí Lò Thúy Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo, Quy chế dân chủ cơ sở huyện; đại diện lãnh đạo  một số cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; Đoàn 326; Thường trực Đảng ủy - UBND xã Sam Kha; đại diện các hộ gia đình bản Pu Sút và bản Nà Trịa xã Sam Kha.
anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

         Tại hội nghị đã quán triệt Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xâu dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo mới, thông nghe theo lời tuyên truyền, xuyên tạc về thành lập tổ chức tôn giáo mới “Hội thánh tin lành Mông” ở Việt Nam; cảnh giác trước các hiện tượng tôn giáo mới “ Đạo lạ” chưa được nhà nước công nhận. Đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc; Tuyên truyền, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc về thành lập “nhà nước Mông tự trị” chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết dân tộc; tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Dân quân tự vệ; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, chính sách kế hoạch hóa gia đình.

          Thông qua hội nghị, giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tác giả: Tòng Đại - TTTTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1