PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
Điện thoại: 0212.3879.038
Mail: ktht.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Dương Thanh Phúc - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 08/11/1980

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng và CN

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0946.955.869

- Email: phucdt.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Lò Văn Thành - Phó Trưởng Kinh tế và Hạ tầng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 06/5/1983

- Dân tộc: Lào

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng công trình

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0977.567.883

- Email: thanhlv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Đồng chí Tòng Văn Thu - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 25/6/1986

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0362.195.256

- Email: thulv.sopcop@sonla.gov.vn


 

Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 06/11/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0975.708.552

- Email: vietnv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Đồng chí Vũ Kim Quy - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/8/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0962.813.388

- Email: quyvk.sopcop@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập