PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0212.3879.155
Mail: ldtbxh.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Vũ Xuân Cường - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24/12/1963

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0915.158.128

- Mail: cuongvx.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Vũ Ngọc Dương -Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0976.457.929.

- Mail: duongvn.sopcop@sonla.gov.vn
   

Đồng chí Quàng Thị Dung - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0868.145.859.

- Mail: duongvn.sopcop@sonla.gov.vn
 

Đồng chí Đỗ Anh Văn - Chuyên viên

 

Tiểu sử tóm tắt:

 

- Sinh ngày: 04/3/1981

 

- Dân tộc: Kinh

 

- Quê quán: Tiên Lữ - Hưng Yên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

 

- Chuyên ngành đào tạo: Hành chính học

 

 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

 

- Số di động: 0985740349

 

- Mail: vanda.sopcop@sonla.gov.vn 
   Đồng chí Lường Thị Thoa - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 08/08/1981

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số di động: 0988.145.499


- Mail: Thoalt.sopcop@sonla.gov.vn

 
 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập