PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Điện thoại: 0212.38783291
Mail:nnptnt@sonla.gov.vn

 

Đồng chí Vì Văn Định - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày:

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn:

- Số di động:

- Email: dinhvv.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Việt Đức - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 1970

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0384.094.488


- Email: ducnv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0813.115.070


- Email: thangnv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Đồng chí: Lò Thị Thân - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0396.937.969


- Email: thanlv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí: Lò Thị Thư- Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh năm: 1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0845.147.423


- Email: thulv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập