Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn
Thực hiện Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Sốp Cộp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2024; Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2024. Ngày 15/4/2024, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2024, do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ của UBND xã Mường Lạn đã được quan tâm và triển khai đồng bộ. Năm 2023, Chỉ số CCHC xã đạt 86,08 điểm, xếp thứ 2/8 xã (tăng 02 bậc so với năm 2022); Chỉ số Hài lòng (SIPAS) đạt 76,67 điểm, xếp hạng thứ 8/8 xã (giảm 03 bậc so với năm 2022); công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã cơ bản được thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến năm 2023, năm 2024 còn thấp; việc đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử xã chưa đa dạng, ít tin bài; Chưa kịp thời phát hiện, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm giỏi trong quần chúng nhân dân, đơn vị.

Đoàn kiểm tra đã yêu UBND xã Mường Lạn khẩn trương khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC, công tác Nội vụ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ CCHC, Nội vụ đề ra trong năm./.

Tác giả: Quàng Văn Thật - Chuyên viên Phòng Nội vụ
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1